Oudheusden Pensioen & Planning

Financieel Advies voor de DGA en Zelfstandig Ondernemer


Over pensioen heeft inmiddels iedereen een oordeel. De verwarring is groter dan ooit tevoren. Eén ding is inmiddels zeker: beter wordt het niet. Zowel de AOW als het bij de werkgever of in de eigen onderneming opgebouwde pensioen wordt uitgesteld naar het 67e jaar. Naarmate onze levenskansen toenemen, zal ook de pensioenleeftijd verder stijgen. Vanaf 2014 bouwen wij minder pensioen op, en vanaf 2015 wordt dat nog iets minder. Het is dus zaak dat iedereen en goed beeld heeft van zijn pensioenaanspraken.

Pensioen heeft vele gezichten

Bij alle discussie rond pensioen moeten wij ons niet blind staren op het aantal pensioenjaren dat wij opbouwen. Het gaat natuurlijk niet om het pensioenbedrag alléén: Het gaat erom dat wij, nadat wij onze werkzaamheden hebben gestaakt, kunnen voortleven op een niveau dat wij in ons werkzame leven gewend waren. Daarbij zijn veel tegengestelde ontwikkelingen te zien: de kinderen zijn niet meer tot onze last, maar de hypotheek gaat wel door (en zal op enig moment niet meer aftrekbaar zijn); het nominale inkomen daalt, maar de belastingdruk neemt ook af; op latere leeftijd hebben wij minder nodig voor “leuke” dingen, maar de kosten van zorg zullen nog fors toenemen, en individueel zwaarder gaan drukken. Kortom: het is niet in één getal uit te drukken of een pensioen “voldoende” is of niet.

Pensioen en Planning

Om de hiervoor genoemde ontwikkelingen goed in kaart te brengen, is het belangrijk dat op basis van uw persoonlijke situatie wordt ingeschat wat die toekomstige ontwikkelingen zullen brengen en welke maatregelen er genomen kunnen of moeten worden.

Twee petten

Als adviseur draag ik in mijn advisering twee petten:

  • Als lifeplanner ga ik met u in gesprek over uw eigen toekomstbeeld. Hierbij speelt geld geen rol: u mag het zeggen. Hoe ziet uw week of jaar eruit over tien, twintig jaar?
  • Als financieel planner / financieel adviseur geef ik u advies over de optimale aanpak om uw wensen waar te maken. Daarbij speelt uw financiële positie een rol, maar ook de belastingen en andere wetten en regels.

In het kader van deze werkzaamheden geef ik geen advies omtrent specifieke financiële producten, noch bemiddel ik bij de totstandkoming daarvan.

Doorgaand proces

Wanneer u eenmaal een beeld hebt van uw eigen wensen, en weet welke financiële middelen u ter beschikking zult hebben, kan een eenmaal opgesteld plan van keer tot keer, bijvoorbeeld bij de bespreking van jaarcijfers of de belastingaangifte, worden geactualiseerd. Al doende zullen er op de pensioendatum geen onaangename verrassingen bestaan.